Uniwersytet Zielonogórski
kontakt | PL

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego

30421c139b1a7b0d0f4a62a6b826092d.jpg 1 c2c34b0b6181c70f8fb7ab024a569523.jpg 2 7e35d08e57cfa9b57c32810325595852.jpg 3
NOWA EDYCJA KURSÓW JĘZYKÓW OBCYCH MARZEC 2017 - CZERWIEC 2017
ZAPISY ON-LINE OD STYCZNIA 2017
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uwaga!

Uwaga!

Nowa edycja kursów języków obcych: MARZEC 2017 - CZERWIEC 2017

 

Zapisy on-line od 12.01.2017.

Szczegóły w zakładce 7. edycja kursów językowych Marzec- Czerwiec 2017

 

Adres biura: 

Uniwersytet Zielonogórski Campus A, 

budynek A-0 , ul. Podgórna 50

sala 07

 

Szanowni Państwo, 

Biuro czynne w dni robocze od godz. 10.00 do 13.00. 

Kontakt telefoniczny: 605 432 727 w godzinach 9.00 - 18.00

Kurs języka szwedzkiego i greckiego

 

N O W O Ś Ć !!!

 

Z a p r a s z a m y   n a   k u r s y   j ę z y k a   s z w e d z k i e g o ! 

Z a p r a s z a m y   n a   k u r s y   j ę z y k a   g r e c k i e g o ! 

Do pobrania

Ulotka Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego - luty 2016
pdf, 919K, 07/08/14, 4524 pobrań

fl_fra.png fl_hiszp.png fl_niem.png fl_ros.png fl_wb.png fl_wl.png


 
D&C JARY .:. (C) 2014 Uniwersytet Zielonogórski .:.